Nabi Adam as -->

Nabi Adam as

Selasa, 25 Agustus 2020, Agustus 25, 2020
Gambar makam nabi Adam A. s. 

Nabi Adam as dicipta : Setelah asar hari Jumaat
Dimasukkan di ke syurga : Hari Jumaat
Tinggal di syurga : ½ jam lebih sedikit waktu syurga bersamaan 43 tahun waktu dunia
Nikah dengan Hawa : Hari Jumaat di syurga, maharnya 3 kali berselawat kepada rasullullah S. A. W.
Diturunkan ke dunia : Pada hari Jumaat di India
Tinggi tubuhnya waktu diturunkan : Kepalanya di langit dan dua kakinya di bumi
Tinggi tubuhnya di dunia : 60 hasta (27, 432 meter )
Tinggal di dunia : 957 tahun
Wafat : Pada hari Jumaat, dalam usia 1000 tahun
Makam : India, menurut satu pendapat ada di Makkah, dan menurut pendapat lain ada di Baitul Maqdis’